index intro werk tentoonstellingen contact

Intro

Vorm, symboliek, inhoud en sfeer zijn belangrijke elementen in het werk van Ine ter Bogt. Het leven op zich, het dagelijkse bestaan vormt een belangrijke inspiratiebron. Het werk is het resultaat van een voortdurende ontdekkingstocht naar de juiste balans tussen vlakvormen, beweging en lijnenspel geleid door persoonlijke ervaringen, emoties en intuïtie. De schilderijen staan vrijwel nooit op zichzelf maar maken vaak onderdeel uit van een geheel. Ze versterken elkaar en het werk krijgt hierdoor een monumentaal karakter.

Het laatste werk ‘Stroom’ gaat over de continue zoektocht van het leven: gevoel, bewustzijn, diepgang, actie, strijd, loslaten, liefde, leven en dood. Steeds dienen zich nieuwe omstandigheden van buitenaf zich aan maar ook vanuit het innerlijk ontstaan nieuwe gedachten, fantasieën en ideeën zowel bewust als onbewust. Deze mix van beide zaken, als een continue stroom, bepalen in belangrijke mate het leven. Alles stroomt en bevat energie: gedachten, communicatie, muziek, planten, dieren, water, aarde en voorwerpen. Soms zijn het heftige gebeurtenissen die op ons pad komen of zijn het juist kleine dingen die onverwacht een enorme impact hebben. De stroom kan hier door geblokkeerd worden of juist in een stroomversnelling terecht komen. De kunst van het leven is dan om manieren te vinden ten einde hier weer de juiste balans in te krijgen.

In het werk zijn grote gebaren en vlakken geschilderd. Belangrijke zaken worden uitvergroot door de vele getekende details. Kleine, schijnbaar onbelangrijke dingen als de wortels van een balsemien, een doorsnede van een rode kool, een afgebladderde brievenbus of jong leven in de vorm van een engerling worden onder de aandacht gebracht.

Een grote inspiratiebron voor deze installatie vormde sacrale muziek, veelal oratoriumwerken uit de barokperiode. Deze invloed is duidelijk zichtbaar door de vele ornamenten en details. Ook zijn er indrukken te zien vanuit andere culturen. Zeker in de intuïtief weergegeven gedeelten komt dit naar voren. Het werk ontstaat dan als het ware vanzelf. Tijdens het tekenen en schilderen ontstaat het verhaal. Niet alleen de thema's zijn spiritueel maar juist het tekenen en schilderen op zich is een spiritueel proces. De aardse tinten verbinden en houden je met beide voeten op de grond.

Dolce vita
Stroom
Carpe Diem